Annons

Att ta upp vid konsultation inför plastikoperation

När man känner att planerna på en plastikoperation känns någorlunda sannolika, kan det vara läge att gå på sin första konsultation. Många kliniker tar betalt för konsultation och drar sedan av beloppet om man opererar sig hos dem. En del tar inte betalt alls. Hos vissa är det gratis (eller billigare) att träffa en sköterska medan kirurgen tar mer betalt. Dock brukar man ofta kunna få komma en extra gång kostnadsfritt om man har funderingar kvar efter första gången. 
Innan du lägger några pengar på en konsultation, bör du börja med att kontrollera att den kirurg du vill träffa är medlem i Svensk Plastikkirurgisk Förening och gärna i underavdelningen Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi (SFEP) (länk till medlemslista). Läs också gärna på nätet om honom/henne, på sidor som du bedömer som neutrala och sanningsenliga; varför inte här på POF.

Har han/hon några varningar sen tidigare från Socialstyrelsen eller HSAN (Hälso-och Sjukvårdens Ansvarsnämnd) eller från IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) ? Det kan du kolla via email till  hosp@socialstyrelsen.se.  KOntaktuppgifter till IVO finns här.

Ange fullständiga, korrekt stavade för- och efternamn på den läkare du vill kontrollera.
En anmälan är i sig inte nödvändigtvis en anledning att undvika kirurgen. Det är förmodligen nästan oundvikligt att vara verksam under många år som plastikkirurg utan att någon patient blir missnöjd. Det ska dock mycket till för att en plastikkirurg ska få en varning eller erinran från HSAN (tidigare ansvarig instans); har han/hon fått detta, finns det anledning för dig att vara försiktig.

 

Ett gott råd inför konsultationen:

Ha i åtanke att privata plastikkirurger förvisso är läkare, men inga välgörenhetsinrättningar, utan företag med vinstintresse! De lägger ofta inte mer tid på en konsultation än de behöver för att sälja in en plastikoperation. De vill naturligtvis också sälja in sina favoritmetoder, som de känner sig bekväma med. Ibland får de det att låta som om deras metod är helt unik, fast den vid en närmre granskning låter ungefär som hur de flesta går tillväga. Det är därför ingen nackdel att gå på konsultation hos mer än en kirurg, få fler åsikter om sitt utgångsläge och sina möjligheter och känna vilken kirurg man får mest förtroende för.

Men en seriös kirurg ger dig svar på dina frågor, på en nivå som du förstår och som känns tillräcklig för dig och informerar även om risker.

 

Valet av plastikkirurg bör givetvis grundas även på "kemi"/magkänsla, men det är bäst att förbereda sig så att man får ett bra faktaunderlag att bilda sig sin magkänsla utifrån. Visst önskar man att pengar inte spelade någon roll, men även om de gör det, pruta inte bort en bra känsla och fungerande kommunikation.

Många frågor kommer man på genom att börja läsa om den operation man är intresserad av, och det är synd att gå på konsultationen utan att ha förberett sig. Läs trådar och information med några saker i tankarna:

 • kan detta gälla mig?
 • är detta viktigt för mig?
 • vad gör jag/kirurgen om detta händer mig?
 • finns det flera alternativ som är möjliga; och isåfall, vad är bäst för mig? Varför?

Skriv en lista på de frågor du vill ha svar på vid ditt besök hos kirurgen. Vissa patienter har upplevt sin kirurg som tidspressad, och det är även utan tidspress lätt att glömma av sina sista frågor då man redan fått mycket information att ta in. Därför kan det vara bra att ha en lista med sig för att säkert få svar på allt. Och ta med bilder, gärna många, men framför allt ska de visa så tydligt som möjligt vilket resultat du eftersträvar och vilka resultat du inte vill få. Det är absolut nödvändigt att du och kirurgen förstår varandra. Har du svårt att förstå kirurgen eller upplever att han inte lyckas se vad du menar, är det ingen bra förutsättning.

Var vänlig och trevlig, även när du ev invänder eller ifrågasätter. Även kirurger är människor som kan känna sympati och antipati för andra, och det är trevligt att ha en god och avspänd kontakt med den som ev ska få förtroendet att förändra ens utseende med en operation.
Förklara eventuellt att du läst på på POF och har hört om olika saker som du nu vill ha kirurgens synpunkter på för att känna dig trygg, om du har svårt att invända "av egen kraft". En professionell kirurg bör kunna möta dig på den nivån och ge de svar du behöver. 

 

Det är absolut nödvändigt att du och kirurgen förstår varandra. Har du svårt att förstå kirurgen eller upplever att han inte lyckas se vad du menar, är det ingen bra förutsättning.

 

Tips på bra saker att ta upp/frågor att ställa vid konsultation inför plastikkirurgi

 • Börja med att förklara varför du ev vill opereras och vad du vill uppnå. Var ärlig med dina förväntningar. Förklara att du drömmer om något, och undrar om det är möjligt att uppnå något liknande.  
   
 • Äter du mediciner eller har någon sjukdom/åkomma som skulle kunna ha betydelse; ta upp det från början, så det inte kommer som en kalldusch på slutet och ogiltigförklarar något av det som sagts. Om du röker, gör du klokt i att försöka sluta redan inför konsultationen. Märker du att det är svårt, be din kirurg förklara varför rökning äventyrar din läkning, så har du hans ord ringande i öronen när du återigen försöker sluta. Det är inte roligt att upptäcka att man bara inte klarar att sluta och se hur operationsdatumet närmar sig.
   
 • Fråga sen efter vilket resultat kirurgen anser att du kan förvänta dig, och vilken operationsmetod han anser bör användas (och varför). Se till att du hör vad han/hon faktiskt säger, inte vad du vill höra.
   
 • Fråga om kirurgen kan visa bilder på tidigare patienter som genomgått samma operation hos honom/henne.
   
 • Har du själv funderingar kring en annan metod, fråga vad han/hon anser om den, om den kan användas i ditt fall och ev för-/nackdelar. Lyssna på vad han/hon har att säga, men inte helt okritiskt. Våga ställa de frågor du har om det han/hon säger. Det kan t ex vara så att man prioriterar olika; är det värsta man kan tänka sig att brösten fortfarande hänger, eller är det värsta muskelpåverkan? De råd du ska få måste ju ha utgångspunkt i dina prioriteringar, inte dem kirurgen t ex hör oftast. 
   
 • Se till att du vet hur snitten kommer att läggas, d v s hur och var ärren kommer att bli. Är du beredd att pruta på resultatet i något avseende för att minska mängden ärr (t ex: får brösten hänga lite mer än du egentligen önskar, om du slipper ärr uppe på själva bröstet?)? Eller tar du hellre större ärr för att få den figur du vill ha? Återigen, oavsett vilken prioritering du gör, se till att kirurgen får veta det. 
   
 • Om hud ska tas bort; hur påverkar det befintliga hudbristningar, tatueringar etc? (Flyttas de, försvinner de?)
   
 • Vad ingår och vad tillkommer? Gördel, sport-BH, bröstband, tejp, ev övernattning..? Ev fettsugning i samband med bukplastik?
   
 • Kan du komma i kontakt med kliniken via ett journummer efter operation, om det skulle "vara något"? När som helst?
   
 • Fråga efter konvalescenstid, och vilka förhållningsregler som kommer att gälla, med hänsyn till din sysselsättning/barn/träning etc. Fråga också när slutresultatet kommer att vara uppnått och kunna bedömas, och när allt är helt läkt.
   
 • Fråga efter vilka komplikationer som kan uppkomma (bra att vara påläst; på så sätt märker du ju också om kirurgen undviker att nämna sådant du vet förekommer).
   
 • Vilket ansvar tar kliniken vid komplikationer? Hur långt efter operation gäller det? Vad kostar det patienten att korrigera, om så behövs?
  Vad räknas till komplikation; hur mycket får själva resultatet avvika från det utlovade/eftersträvade för att ge rätt till korrigering (även om man inte fått t ex nån infektion)?
  Har de den patientförsäkring de ska ha enligt Patientskadelagen?

   
 • För tjejer; påverkar operationen förmågan till framtida amning, vad händer med resultatet om man blir gravid? 

Specifikt inför bröstförstoring

 • Fråga om kirurgen är öppen för både framför-muskeln- och bakom-muskelnplacering av implantaten. Detta är nämligen synnerligen viktigt om man skulle drabbas av problem med bakomplaceringen - många upplever nämligen problem med muskelpåverkan som man ofta inte kommer runt utan att flytta fram implantaten, och är då kirurgen en av dem som helt vägrar göra detta, sitter man ju med skägget i brevlådan. Låt dig inte luras av "delvis-bakom-muskeln" som en kompromiss. Det är nämligen precis vad de flesta idag menar med "bakom muskeln". Helt bakom förekommer knappt.
   
 • Fråga vilka bröstimplantat kliniken använder sig av och vilken garanti implantatstillverkaren lämnar. Se gärna vår sida om implantat med pdf'er från de största tillverkarna. Där finns även storlekar och mått.
   
 • Be att få känna på olika implantat, med olika fasthetsgrad/cohesivitet, och be att få prova olika storlekar (ha med dig en stor bh, för säkerhets skull, att prova i). Det är bra om du har förberett dig hemma med ristest för att ha en uppfattning om ungefär vilken volym du kommer att vilja ha. Fråga vilken volym plastikkirurgen bedömer att du behöver ha på bröstimplantaten för att få ett resultat så nära den storlek och form du visat på bilderna som möjligt. Var försiktig med att ange önskad storlek i en viss kupa. Silikonbröst drar större storlek på BH än de ser ut för. Ett silikonbröst som kräver D-kupa ser inte ut som mer än en C-kupa.
   
 • Stirra dig inte blind på volymen. Börja istället gärna med att fundera över vilken bredd du ha vill ha mellan brösten, på "klyftan".
   
 • Be kirurgen säga hur breda implantat du bör ha för att få den bredden kvar i klyftan, och om det är möjligt med dina naturliga förutsättningar att få den som du vill, alt vad du kan räkna med. Kom ihåg att hur du ser ut nu kommer att påverka hur du ser ut efter en förstoring.
   
 • Sen kommer du till formen; hur mycket put vill du ha? Be åter plastikkirurgen hjälpa dig med valet av implantatsprofil för att få önskad form. Sen har du en god uppfattning om vad det kommer att bli, räknat i antal cc.

 

Och ett sista råd på vägen - stressa inte fram ditt beslut!
Du opererar dig väl för din egen skull? Det är väl din smak som avgör hur du väljer? Se till att du har en realistisk bild av både sannolika resultat och möjliga komplikationer och vad det kommer att innebära för ditt liv att genomgå en operation, på både kort och lång sikt. 
Du har alla möjligheter att operera dig längre fram, om du skjuter på det. Det är svårare att göra det ogjort. 

Annons

Intervju med Medical Finance om finansiering

En vanlig frågeställning när man överväger ett ingrepp rör kostnaden. Om man funderar på ett lån för att slippa vänta, bör man veta hur det fungerar. POF har fått en intervju med Medical Finance, som specialiserat sig på just lån för medicinska och skönhetsrelaterade ingrepp. Här får vi svar på sådant man kan vilja...

Trådlyft – intervju med Dr Andreas Lindahl, Carovivakliniken

Det ganska nya fenomenet trådlyft är något av en bubblare inom skönhetsingrepp, som det ofta beskrivs i alltför generella och vaga ordalag för min smak. Jag fick möjligheten att djuploda lite i frågan med hjälp av plastikkirurg Andreas Lindahl på Carovivakliniken och hoppas att våra läsare ska ha intresse av intervjun...

Näsplastik - Intervju med Fredrik Gewalli, APS

Jag hade förmånen att få intervjua Fredrik Gewalli (specialist i plastikkirurgi, ordförande i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi och ägare till Artistic Plastic Surgery/APS-kliniken i Göteborg) om just näsplastik, eftersom detta är både ett hett ämne på POF och Fredriks ”favoritkirurgi”.
Jag hade samlat på...

Sjukskrivning vid plastikoperation?

En vanlig fråga när man planerar en skönhetsoperation är om man får vara sjukskriven under konvalescensen. Ofta har man ju sparat allt man kunnat för att ha råd med operationen, och att vara utan lön några veckor kan då bli väldigt kännbart.
Samtidigt är det ju nästan alltid självvalt och frivilligt, och vissa...

Hjälp mig att välja: placering

”Hjälp mig att välja!” är ett vanligt önskemål hos tjejer som bestämt sig för att genomgå en bröstförstoring. Men för att fråga rätt, måste man också vara på det klara med vilket resultat man strävar efter. Annars får man ju svar efter andras smak och prioriteringar.
Det finns flera val att göra. Dina individuella...

Hjälp mig att välja: implantat

”Hjälp mig att välja!” är ett vanligt önskemål hos tjejer som bestämt sig för att genomgå en bröstförstoring. Men för att fråga  på rätt sätt, måste man också vara på det klara med vilket resultat man strävar efter. Annars får man ju svar efter andras smak och prioriteringar.
Det finns flera val att göra. Dina...

Starkare skydd behövs vid estetisk behandling

Sverige är förmodligen ett av världens mest genomreglerade länder. Inom ett område råder dock närmast »vilda västern«. Det handlar om verksamhet som bedrivs utanför den offentligfinansierade vården och som omfattar estetiska behandlingar. 
Oberoende av finansieringsform spelar det  stor roll att behandlingar görs...

Polyuretanbelagda implantat

Polyuretanbelagda implantat kallas ibland PU-implantat. De har egentligen samma typ av innehåll som andra silikonimplantat, men ytan har belagts med ett millimetertjockt lager av porös polyuretan, ett material som uppges ge lägre frekvens av kapselkontraktur.  Så många olika siffror figurerar, att det är svårt att...

Ristest - en hjälp att välja bröstimplantat


En av de första frågor man ställer sig när man överväger en bröstförstoring är ”Hur stor volymökning vill jag ha?”. Hur mycket som är ”lagom”, eller ger det resultat man eftersträvar är väldigt individuellt och beror givetvis på flera faktorer; hur stora bröst man har från början, hur stora man vill ha, hur lång man...
Annons
Annons