Annons

Om jag inte är nöjd med min operation?

Från 2013-06-01 hanteras klagomål på vården av nybildade IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg. http://www.ivo.se Denna inspektion har tagit över den personal på Socialstyrelsen som arbetade med dessa frågor tidigare. Från 2011-01-01 var det Socialstyrelsen som hanterade patientklagomål. Före 2011 var det HSAN, Hälso- och Sjukvårdens Ansvarsnämnd. 

Den väsentliga skillnaden i hantering fr o m 2011 är att man som patient inte längre behöver rikta kritik mot en enskild individ (läkare el annan vårdpersonal) eller veta exakt vilket misstag som begåtts, utan man kan anmäla en specifik händelse för utredning. Fokus ligger på att komma tillrätta med brister inom vården, men Socialstyrelsen kan även utfärda kritik mot enskilda individer. Denna kritik heter dock inte längre ”erinran” eller ”varning”, som då HSAN ansvarade för den, och graderas inte heller i allvarlig/mindre allvarlig etc. I allvarliga fall kan dock Socialstyrelsen via HSAN eller IVO begära s k prövotid på tre år under vilka läkaren står under extra uppsyn, eller rent av dra in legitimationen.

Om du vill kolla upp enstaka läkare kan du få hjälp med det:
https://www.ivo.se/om-ivo/kontakta-oss/ta-del-av-handlingar/
https://www.ivo.se/om-ivo/kontakta-oss/

Om du redan är en missnöjd patient och vill göra en anmälan
Grundförutsättningar för att göra en anmälan är att felbehandlingstillfället inte ligger mer än två år bakåt i tiden och felet ska ha haft betydelse för resultatet/läkningsperioden. (Brister i själva bemötandet, som inte haft betydelse för resultatet, kan anmälas till Patientnämnden – för rätt kontor, se  https://www.ivo.se/for-privatpersoner/om-patientnamnden/hitta-din-patientnamnd/ )

Intressant är att det är svårt att få en fällande dom för kända komplikationer.

För klagomål är detta en bra sida att börja på: https://www.ivo.se/for-privatpersoner/informera-eller-anmala-halso-och-sjukvard/

Sist på ovanst sida finns även en länk till anmälningsformuläret.

 

IVO hanterar inte anspråk på ekonomisk ersättning. Önskar man detta, ska man vända sig till klinikens försäkringsbolag (fråga vilket de har…).
Landstingen har sina försäkringar hos LÖF, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, se www.lof.se,

Kommer man inte överens med klinikens försäkringsbolag, kan man klaga hos Patientskadenämnden, som nås via Patientförsäkringsföreningen (se länk nedan).  Det kostar inte dig som patient något. 

Patientskadenämnden består av ordförande och sex andra ledamöter. Ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare. Av de andra ledamöterna ska tre företräda patienternas intressen, en vara medicinskt sakkunnig, en vara väl förtrogen med personskadereglering hos försäkringsgivare (försäkringsgivarledamot) samt en ha särskild kunskap om verksamhet som rör hälso- och sjukvård. Det ska finnas en eller flera ersättare för ordföranden och övriga ledamöter. 

Regeringen utser ordförande och fem andra ledamöter jämte ersättare för dessa. Försäkringsledamoten och ersättare för denne utses av Patientförsäkringsföreningen, som även administrerar Patientskadenämnden. OBS dock att dessa är rådgivande och deras utlåtande utgör en rekommendation, inte ett tvång. (Ungefär som ARN i konsumentfrågor...)

Annons

Intervju med Medical Finance om finansiering

En vanlig frågeställning när man överväger ett ingrepp rör kostnaden. Om man funderar på ett lån för att slippa vänta, bör man veta hur det fungerar. POF har fått en intervju med Medical Finance, som specialiserat sig på just lån för medicinska och skönhetsrelaterade ingrepp. Här får vi svar på sådant man kan vilja...

Trådlyft – intervju med Dr Andreas Lindahl, Carovivakliniken

Det ganska nya fenomenet trådlyft är något av en bubblare inom skönhetsingrepp, som det ofta beskrivs i alltför generella och vaga ordalag för min smak. Jag fick möjligheten att djuploda lite i frågan med hjälp av plastikkirurg Andreas Lindahl på Carovivakliniken och hoppas att våra läsare ska ha intresse av intervjun...

Näsplastik - Intervju med Fredrik Gewalli, APS

Jag hade förmånen att få intervjua Fredrik Gewalli (specialist i plastikkirurgi, ordförande i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi och ägare till Artistic Plastic Surgery/APS-kliniken i Göteborg) om just näsplastik, eftersom detta är både ett hett ämne på POF och Fredriks ”favoritkirurgi”.
Jag hade samlat på...

Sjukskrivning vid plastikoperation?

En vanlig fråga när man planerar en skönhetsoperation är om man får vara sjukskriven under konvalescensen. Ofta har man ju sparat allt man kunnat för att ha råd med operationen, och att vara utan lön några veckor kan då bli väldigt kännbart.
Samtidigt är det ju nästan alltid självvalt och frivilligt, och vissa...

Hjälp mig att välja: placering

”Hjälp mig att välja!” är ett vanligt önskemål hos tjejer som bestämt sig för att genomgå en bröstförstoring. Men för att fråga rätt, måste man också vara på det klara med vilket resultat man strävar efter. Annars får man ju svar efter andras smak och prioriteringar.
Det finns flera val att göra. Dina individuella...

Hjälp mig att välja: implantat

”Hjälp mig att välja!” är ett vanligt önskemål hos tjejer som bestämt sig för att genomgå en bröstförstoring. Men för att fråga  på rätt sätt, måste man också vara på det klara med vilket resultat man strävar efter. Annars får man ju svar efter andras smak och prioriteringar.
Det finns flera val att göra. Dina...

Starkare skydd behövs vid estetisk behandling

Sverige är förmodligen ett av världens mest genomreglerade länder. Inom ett område råder dock närmast »vilda västern«. Det handlar om verksamhet som bedrivs utanför den offentligfinansierade vården och som omfattar estetiska behandlingar. 
Oberoende av finansieringsform spelar det  stor roll att behandlingar görs...

Polyuretanbelagda implantat

Polyuretanbelagda implantat kallas ibland PU-implantat. De har egentligen samma typ av innehåll som andra silikonimplantat, men ytan har belagts med ett millimetertjockt lager av porös polyuretan, ett material som uppges ge lägre frekvens av kapselkontraktur.  Så många olika siffror figurerar, att det är svårt att...

Ristest - en hjälp att välja bröstimplantat


En av de första frågor man ställer sig när man överväger en bröstförstoring är ”Hur stor volymökning vill jag ha?”. Hur mycket som är ”lagom”, eller ger det resultat man eftersträvar är väldigt individuellt och beror givetvis på flera faktorer; hur stora bröst man har från början, hur stora man vill ha, hur lång man...
Annons
Annons