Annons

POF-regler

§0 Allmänt om POF

POF är en förkortning av PlastikOperationsForum.

 

POF är grundat och drivs av två personer, Admin (kille) och Marina (tjej). 

POF är en webbplats med ett forum och en massa andra sidor/funktioner om plastikoperationer, estetiska ingrepp och behandlingar, samt närliggande ämnen.

 

Att registrera sig och använda POF's tjänster/webbsida  kostar inga pengar, men är inte helt gratis. Som motprestation är ni som registrerade medlemmar skyldiga att följa våra regler och uppmaningar, dessutom vill vi att ni läser PM och annan information som vi delger medlemmarna i trådar eller via email.

 

POF är reklamfinansierat. Dvs det finns ett antal annonser på POF som helt nödvändiga för att täcka arvoden, kostnader, drift och utveckling av POF.

 

POF-redaktionen är ett samlingsnamn som kan förekomma och syftar på Admin och Marina för närvarande, men kan inkludera andra som hjälper till med POF i framtiden.

 

§1: Om POF-medlemskap

POF är i huvudsak ett forum för dig som har funderingar kring, eller har beslutat dig för att genomgå, någon form av plastikoperation, estetiskt ingrepp eller behandling. Har du inget egenintresse i ämnet och inte genomgått, funderar eller har planer på behandling eller operation undanber vi dig ditt medlemskap på POF.

 

Du får registrera dig med endast EN användare, dvs ingen medlem får agera under mer än ett användarnamn. Dina inloggningsuppgifter skall hållas hemliga för andra, av respekt för andra forummedlemmar som delar med sig av sina bilder.

Du får inte utge dig för att vara någon annan än du är, inte heller ange andra syften med ditt medlemskap än vad som är fallet. Detta gäller i diskussioner, trådar, svar, PM, signaturer eller i annan information på POF. Du kan och bör vara anonym, och bör därför undvika användarnamn som du använder på andra forum eller som på andra sätt kan knytas till dig. På profilsidan skall rätt kön anges. Om ditt beteende väcker misstankar om felaktigt syfte med medlemsskapet, förbehåller vi oss rätten att avsluta ditt konto. Tusentals medlemmars trygghet väger i dessa fall tyngre än den enskilda medlemmens upplevda rättigheter. I dessa fall raderas även dina ev bilder, eftersom du inte längre kan göra det själv.

För att inte i onödan belasta våra system rensar vi ibland bland inaktiva konton. Har du varken varit inloggad på ett år eller uppnått minst bronsnivå, eller har du inte verifierat ditt nyregistrerade konto inom en vecka löper du stor risk att bli bortstädad. Har du som bronsmedlem inte varit inloggad på två år löper du också risk att bli bortstädad. Silver- och stålmedlemmar raderas f n inte.

 

§2: Emailadresser

POF godkänner inte registrering med emailadresser av typen "@mailinator.com eller @safe-mail.net" eller liknande. Din emailadress är knuten till medlemskapet och skrivs in vid registreringen, den skall vara skyddad med password och du ska titta till den regelbundet. Den skall också vara medlemmens egen privata emailadress. Emailadressen som anges är dold och visas dock inte för andra medlemmar.

Gemensamma emailadresser som innehas tillsammans med pojk/flickvän eller "genustveksamma" emailadreser kan fördröja medlemsnivåklättringen. Tex att vara tjej och kalla sig "Sara386" med emailadressen [email protected] är inte en fördel på POF om man snabbt vill se bilder. Vi avgör inte kön eller medlemsnivå baserat enbart på detta, men det förenklar inte saken. Det innebär en fördröjning eller ett hinder att klättra på medlemsstegen.

 

§3 Om trådar/inlägg i forumet

Du kan i forumet ställa egna och svara på andras frågor. Det är ett forum där användarna både ställer frågor och ger svaren.

Ingen av svaren, kommentarerna, påståendena från andra medlemmar eller POF-redaktionen ersätter utlåtanden, råd eller ordinationer från läkare eller annan behörig personal.

POF-redaktionen försöker hålla oacceptabla inlägg borta från forumet, men det är omöjligt att granska allt som skrivs. Med oacceptabla inlägg avses t ex sådana som innehåller personangrepp eller rasistiska inslag, eller om trådar skulle urarta till hätska gräl snarare än diskussioner. Även otrevlig eller nedlåtande ton mot annan medlem eller POF-reaktionen är inte acceptabelt. Trådar/inlägg eller annan skriven text som bryter POF's regler och svenska lagar (T ex förtal, hets mot folkgrupp osv) är förbjudna på POF. POF-redaktionen kan radera/redigera trådar inlägg vid behov, med eller utan förklaring beroende på situation.

Alla trådar/inlägg skrivna av medlemmar ligger kvar och tas i regel inte bort (utom vid regelbrott). Inte ens när/om kontot avslutas. Tänk på vad du skriver innan du skriver. Trådar kan alltid redigeras av författaren, och inläggen (svaren) kan redigerass en kort stund efter den är skriven. Trådar får dock inte redigeras till den grad att innebörden förändras om den hunnit få inlägg/svar från andra medlemmar.

 

§4 Företagsverksamhet, egen vinning och länkar

Det är inte tillåtet att skriva eller ens använda forumet (trådar, inlägg, PM, eller i sin presentation etc) för egen eller annans vinnings skull. Detta gäller även om man har egenintresse i egen operation/behandling. 

  • Det är inte tillåtet att registrera sig på POF med det primära syftet att driva trafik till sin/eller andras webbplatser eller bloggar.
  • Det är inte tillåtet att skriva trådar/inlägg vars primära syfte är att driva trafik från POF. POF tillåter max en länk per medlem i signaturen till personliga icke vinstdrivande bloggar om plastikkirurgi och behandlingar, och det under förutsättningen att dessa bloggar länkar tillbaka till POF (i en tydlig länkalista).
  • Det är inte tillåtet för Kliniker/Företag att registrera sig på POF
  • Det är inte tillåtet att via POF driva företagslikannde verksamhet, t ex försäljning av större kvantiteter av varor eller tjänster oavsett om man har en firma/bolag eller inte.
  • Ingen försäljning eller afförsuppgörelser, utbyte av kontonummer, adresser etc med syfte att sälja piller eller substanser får förekomma på POF. Varken i trådar eller via PM.

Man får diskutera piller/kosttillskott och substanser på POF, men eventuella affärer får göras upp utanför POF. Medlemmar som registrerat sig främst eller enbart, eller ägnar sig uteslutande med detta rikerar att raderas från POF.

 

Journalister/studenter

​Journalister/Studenter som vill intervjua medlemmar, kontaktar Marina eller Admin via email, eller PM innan tråd/inlägg publiceras på POF. Vi vill veta/förstå Ert syfte/projekt/arbete, samt Era riktiga namn och kontaktuppgifter. Därefter gör vi en särskild överenskommelse om er eventuella medverkan på POF.

 

För övrigt är det tillåtet att i trådar/inlägg länka till andra sidor på nätet för att belysa det som är relevant för diskussionen/frågan/svaret i trådarna på POF (Se paragraf 18 om länkning också).

 

§5 Innehåll på POF, av medlemmar eller andra

Du kan inte själv radera egna eller andras trådar/inlägg. Så tänk på vad du skriver innan du sparar det på POF.

Du kan alltid redigera trådar som du själv startat (genom att klicka redigera ovanför tråden).

Du kan redigera inlägg (svar) som du skriver under en begräsad tid. Efter den tiden ligger de kvar. Med inlägg menar vi svar på trådar. Skrivna trådar/inlägg finns kvar i framtiden på POF, även om inaktiva trådar ofta faller i glömska och emellanåt raderas.

Bilder, annonser, blogginlägg mm kan raderas av medlemmen själv när som helst.

 

Bilder tas bort i samband med att man ev önskar lämna forumet då man känner sig "färdig" med sina operationer, och profilen raderas, men text i trådar finns alltså kvar, och tillskrivs ens användarnamn, men profilen och signaturen med personlig info kommer att vara borttagen, vilket gör inläggen svåra att identifiera. Vill ni skänka Era bilder till POF för att andra medlemmar skall få del av dem, efter ni avslutat Ert konto är det välkommet.

 

§7 Förtal och misskreditering av personer eller företag

Saklig och balanserad kritik mot kliniker/läkare och andra i branschen accepteras om det finns en beskriven historia och ett övrigt engagemang på POF. Foto i profilen kan komma att begäras som underlag till allvarlig kritik, liksom mailad kopia på ev anmälan till IVO eller liknande.

POF välkomnar inte trådar/personer vars främsta syfte är att misskreditera (eller för den del göra "reklam" för) någon annan person/klinik/kirurg på webbplatsen. Sådana trådar/inlägg/skrivningar kommer att stängas/avpubliceras ev raderas, samt författande medlem riskera uteslutning från POF. De som reggar sig och skriver bara någon enstaka tråd/inlägg med negativ eller positiv kritik mot kliniker/läkare/forumet riskerar uteslutning och radering av trådar/inlägg.

Vi gör vad vi kan för att försvåra för troll och näthatare och anser att det är värt priset att den som har goda skäl att kritisera måste styrka sin historia. Det är alltså inte fritt fram att skriva och uttrycka sig hur som helst om vem som helst även om man känner så.

§8 Moderering

Moderering av trådar sker regelbundet på POF, det kan innefatta radering, flyttning, rubrikredigering mm av trådar, inlägg och annan information som lagts upp av medlemmar.

POF-redaktionen reserverar sig för rätten att radera, redigera, flytta eller stänga ett ämne/tråd/diskussion/svar/bilder när vi anser att det behövs. Vi förbehåller oss också rätten att stänga av medlemmar som missköter sig utan förklaring.

POF-redaktionen har tillgång till mer information om medlemmarna och fler behörigheter än andra medlemmar. Detta är en förutsättning för att sköta POF.

Regelmässigt läses inte medlemmars PM elller annan privat korrespondans mellan medlemmar, men detta kan förekomma i sällsynta fall vid behov. Detta kan vara t ex om vi misstänker regelbrott, eller lagbrott på POF. Ingen privat information delas med andra utöver POF-redaktionen, eller polis/domstolsväsen vid anmodan. 

 

§9 Kontakt med medlemmar

POF-redaktionen kan när helst vi anser lämligt kontakta enskilda medlemmar eller gruppper av medlemmar via e-post eller PM (Privat Meddelande). POF-systemet (webbplatsen) kan också skicka e-post eller PM till medlemmar vid vissa tillfällen, så som vid registrering, medlemskapsförändring etc. Vi kommer inte och har ingen avsikt spamma medlemmarna med regelbundna massmail. Men något email då och då kan komma från POF-redaktionen eller POF-webbplatsen.

 

§10 Innehåll på POF

I alla forumtrådar och inlägg uttrycker den enskilde medlem sina egna åsikter. Dessa behöver inte vara medicinskt riktiga. POF och dess redaktion kan INTE hållas ansvariga för innehållet i något av medlemmarnas inlägg. Råd från medlemmar bör kontrolleras/konulteras via Er läkare/behandlingsansvarig innan beslut kring behandling/operation tas.

SPAM och oegentligheter som upptäcks av medlemmarna rapporteras med fördel till POF-redaktionen (Admin el Marina) via PM. All sådan rapportering sker anonymt, dvs vi röjer inte vem som rapporterat vad. Vi gör en bedömning och vidtar vid behov åtgärder.

 

§11 Anonymitet

Du är förstås helt anonym (om du vill) och ingen behöver veta vem du är. Din email visas inte för andra medlemmar utöver POF-redaktionen. Ditt val av användarnamn påverkar givetvis din grad av anonymitet. Välj användarnamn noggrant. Alla kan läsa texterna i alla diskussionsforum, men bildgallerierna kan och ska endast ses av registrerade och godkända medlemmar med motsvarande medlemsnivå.

 

§12 Loggning

POF loggar löpande olika aktiviteter och information om varje enskild medlem på separat server. Detta inkluderar bla användardata samt statistik från POF.

POF kontrollerar IP-adresser, emailadresser mot kända källor för att hitta svartlistade. Medlemmar med svartilistade adresser blockeras eller raderas.

Många använder anonyma IP-adresser för att t ex kunna ladda hem media mm. Dessa IP-adresser riskerar att vara svartlistade. Använding av detta kan innebära uteslutning från POF.

 

§13 Handel med läkemedel, kosttillskott, substanser

Det är förbjudet att via POF (i trådar eller PM) köpa och sälja piller, kosttillskott eller substanser. Vi godkänner diskussioner om dem, men inte att affärerna görs upp på POF. Adresser, webadresser och kontouppgifter, dvs förberedelser för transaktioner kring dessa varor får inte finnas på POF, varken i trådar eller i PM. Detta lockar tyvärr till sig människor utan någon som helst intresse inom plastikkirurgi eller behandlingar, som bara vill sälja sina varor, ofta genom att utge sig för att vara en nöjd kund. Utöver eventuella lagbrott, äventyrar det säkerheten på POF, och den håller vi högt. Anmäl gärna sådana inlägg till Marina.

 

§14 Annonsering på POF

POF's existens är beroende av reklamen som ses på POF. Den möjliggör att driva POF gratis för medlemmarna.

POF-redaktionen ansvarar inte för något som rör handel med produkter och tjänster som handlats av annonserande företag på POF. POF har utöver direktsålda annonser, några samarbeten med annonsnätverk. POF styr inte alltid vilka som annonserar via dessa annonsnätverk, men blockerar regelbundet bort annononsörer som vi anser olämpliga eller inte vill ha på POF. Exempel på annonsnätverk är Google-Adsense/Adwords, tradedoubler mfl.

POF säljer också annonsplatser direkt till företag/kliniker. Dessa samarbeten väljs ut med omsorg, och POF förlitar sig i stora drag på dem men gör sitt bästa för att kontinuerligt följa upp kvaliteten på annonsörerna.

POF-redaktionen tar inget ansvar för handel eller transaktioner med något bolag utöver POF, oavsett om man följt en länkat från POF eller inte. Rapportera gärna oseriösa företag som ni ser bland POFs annonsörer.

 

§15 Icke publik information om kliniker/läkare

Information eller kontaktuppgifter som ni fått i förtroende av kliniken/läkaren skall inte skrivas ut i trådar.

Exempel på detta kan vara icke officiella adresser, privata förhållanden, emailadresser, eller telefonnummer till/om klinik eller läkare. Enbart sånt som är publikt och/eller finns på deras egna webbplatser får skrivas ut på POF i trådarna eller andra öppna sidor. Vill man dela icke publik information kan PM med fördel användas.

 

§16 Bilder

Läs om bildreglerna under menyfliken OM-POF

 

§17 Diverse

Detaljerad information om medlemsnivåer finns under finns under medlemsskaps-menyn.

Alla POF-medlemmar skall följa de regler som gäller för bilderna. Dessa finns att läsa separat under menyfliken BILDER och OM-POF.

 

§18 Länkar till webbsidor och bloggar

Vi godkänner länkning till egna privata bloggar i signaturen. T ex i profilen och eller signaturen får man ange EN bloggadress till sin egen blogg. I trådar får det också länkas till relevanta webbsidor i begränsad omfattning. Det får dock aldrig vara för egen monitär (penga) vinning.

Vi tar tacksamt emot länkningar tillbaka till POF från Era bloggar. Så fler hittar hit och kan delta i trådarna: http://www.plastikoperationsforum.se

 

§19 Länkar

 

Vi godkänner inte länkning till:

- Bloggar eller sidor med erotiskt (porr) innehåll. Fineart är ok, men inte porr.

- I profilen godkänner vi inte heller länkning till sidor med olagligt innehåll, eller där försäljning av olagliga produkter pågår.

 

Gränserna är svåra att dra, men VI avgör vad vi INTE vill ha på länkar till på POF. Vanliga bloggar som är relevant för ämnnena på POF är inget problem, men är man i gränslandet avgör vi, utan beov av lagtexter eller juridisk kunskap om vi tillåter det eller ej.

Är man osäker kan man fråga Admin eller Marina via PM

 

§20 PM - Privata meddelanden

 

POF har en funktion för att skicka PM mellan varandra. Användarnamn används för att identifiera andra medlemmar.

PM används för att kommunicera mellan varandra utan att andra på POF ser det.

Det är trots det inte tillåtet att göra affärrer eller byta tjänster som är olagliga, eller bryter mot andra regler på POF.

Man går inte med vanliga funktioner skicka bilder via PM. Om bilder skickas på annat sätt via PM är det ett reglbrott.

POF-redaktionen kan läsa allas PM men görs enbart om särskild anledning föreligger (t ex misstanke om regelbrott eller lagbrott).

 


 

Ett undantag från anonymiteten på POF är om t ex polisen begär ut information, och vi själva riskerar påföljder om vi inte lämnar ut den. Detta bör man tänka på, så att man inte kommer med osaklig eller ogrundad kritik mot någon. Däremot lämnar vi givetvis inte ut sådan info till andra privatpersoner eller företag. Alla IP-adresser loggas kontinuerligt på separat server.

Vi är ganska medgörliga i många sammanhang, men noggranna med reglerna, som är lika för alla medlemmar och som främst är till för Er och POF's bästa. Men om något är oklart, eller om ni har frågor om detta är ni välkomna att skicka ett PM till oss så svarar vi gärna.

Om ni känner att ni inte ställer upp på dessa regler är ni välkomna att lämna forumet genom att skicka ett PM till Marina (eller Admin).

 

Bra råd:
Det är olämpligt att

  • skriva ut sin egen eller annans emailadress öppet på POF.
  • öppet delge sin facebookidentitet/länk eller andra sociala identiteter via öppna trådar/skrivelser på POF.
  • delge sitt eget eller annans telefonnummer på POF.
  • öppet delge lösenord, login-detaljer till bloggar eller andra webbplatser på POF.

Behöver man dela denna typ av uppgifter på POF med någon kan PM med fördel användas.

 

Dessa regler ovan kan komma att ändras av och till. Vi rekommenderar att man tittar till reglerna med jämna mellanrum.

Annons
Annons
Annons