Annons

Trådlyft – intervju med Dr Andreas Lindahl, Carovivakliniken

Det ganska nya fenomenet trådlyft är något av en bubblare inom skönhetsingrepp, som det ofta beskrivs i alltför generella och vaga ordalag för min smak. Jag fick möjligheten att djuploda lite i frågan med hjälp av plastikkirurg Andreas Lindahl på Carovivakliniken och hoppas att våra läsare ska ha intresse av intervjun nedan. (Frågorna var förstås betydligt fler, men för läsvänlighetens skull är svaren samlade under ett fåtal rubriker).
 
Vänliga hälsningar
Marina
***********
 

Vad är ett trådlyft?

Trådlyft är en icke-invasiv estetisk behandling och ibland ett bra alternativ till kirurgi. Ett trådlyft gör inte mer ont än en fillerbehandling och tar ungefär samma tid i anspråk. Ju fler trådar desto längre tid, men det krävs sällan mer än ett 30 min besök, om trådarna inte ska kombineras med andra behandlingar. Min grundprincip vid alla ingrepp är att kunden aldrig ska få några onödiga ärr eller onödigt stora ärr, därför kommer alternativet med trådlyft naturligt upp i diskussionen under mina konsultationer kring ansiktsföryngring.
 
Ett trådlyft innebär att tunna kirurgiska trådar förs in under huden i ansiktet och/eller halsen. Dels kan de stabilisera och stärka hud som förlorat spänst men man använder också trådar med små hakar som gör det möjligt att sträcka och fästa hud för att få en lyftande effekt. Trådarna som används är av typen PDO/PDS. De bryts successivt ned till vatten och försvinner och är därmed ofarliga. (Se mer om detta i en förtydligande följdfråga i slutet).
 
Kunden och jag ska alltid vara överens om vad som kan och bör uppnås, men precis som vid fillerbehandlingar kan det ändå kännas tryggt för kunden att under behandlingens gång få spegla sig för att känslomässigt hänga med på den förändring som sker. Att råka lyfta för mycket är dock ett sällsynt problem eftersom metoden i sig har tydliga begränsningar jämfört med kirurgi. Trådlyft kan i princip upprepas hur många gånger som helst.
 

Fördelarna med trådlyft

En fördel med ett trådlyft är att det inte ger några ärr som vid facelift. Ärren vid facelift är dock sällan ett problem, så de i sig är inte ett skäl att föredra trådlyft. Istället är det oftast den korta återhämtningstiden och det lägre priset som lockar. En annan fördel är att ingreppet sällan ger några läkningsproblem. Därmed är nikotinfrihet inget absolut krav och återhämtningstiden är närmast obefintlig. Trådarna brukar inte kännas och resultatet syns direkt. En liten svullnad uppstår förstås, men man kan leva som vanligt direkt efteråt. Den som inte vill tala öppet om sina ingrepp har också en god chans att slippa detta. Bara för att någon ser ovanligt fräsch ut efter helgen, är det inte säkert att omgivningen har klart för sig vad den exakta skillnaden är.
 

Nackdelarna med trådlyft

Nackdelarna med trådlyft är framför allt den begränsade lyfteffekten och den relativt korta hållbarheten, om trådarna inte kombineras med andra behandlingar. En annan nackdel är den begränsade kraften i de lyftande trådarna. De har inte lika stor effekt på män med skäggväxt och kraftig hud som på kvinnors mjukare hud. Om trådinfästningen släpper eller glider, kan asymmetrier uppstå, vilket enkelt kan åtgärdas med fler trådar. Hållbarheten vid detta ingrepp är ungefär ett år eftersom trådarna bryts ned och därmed inte längre gör någon nytta.
 

Vad kan man behandla?

Trådarna gör två saker: de påverkar hudens egenskaper positivt och de kan i viss mån förskjuta läget på ett hudområde. Fettansamlingar påverkas däremot inte volymmässigt av trådarna. Även om man drar i dem, tävlar man med tyngdkraften som i slutändan är svår att vinna över.
 
Om man sätter tre fingrar vid tinning-kindben-käke och drar någon cm uppåt, ger det en fingervisning om ett tänkbart resultat. Mer än så är ofta inte realistiskt, eftersom det skulle ge ett hudöverskott som veckar sig. Ju tyngre vävnad i ansiktet desto kortare lyftsträcka är realistiskt. Hudkvaliteten har också stor betydelse.
 
Nasolabialveck (veck från näsvinge till mungipa, Marinas anmärkning) är ett kapitel för sig. Jag ser dem mer som ett sekundärt fenomen till åldersförändringar högre upp i kinder och nedre ögonlock. Även om nasolabialveck är lätta att jämna ut med filler är det långt ifrån alltid en bra lösning. Det är bättre att åtgärda volymbrister högre upp, dvs själva orsaken till nasolabialvecken. Att bara fylla på i nasolabialvecken ger en sämre volymfördelning i ansiktet även om man blir slätare. De som gjort detta flera gånger ser därför ofta plufsiga ut kring munnen. Kombinationen av trådar och filler över kindben och i tear trough är definitivt ett steg i rätt riktning från att enbart injicera filler i nasolabialfåran. 
 
Området under hakan går bra att trådbehandla enligt min erfarenhet. Området runt ögonen är däremot känsligare och bör göras med försiktighet.
 

Detaljer om ingreppet och möjliga kombinationsingrepp

Hur många trådar jag använder beror på förutsättningar och målsättningar. I vissa fall använder jag kanske bara 4-6 hullingförsedda trådar. I andra fall kan jag lägga 50 trådar för att stabilisera huden och få ett naturligt lyft. Vad som är vanligast beror på vilken kundgrupp det gäller. Beroende på ålder, hudkvalitet och graden av åldrande kan trådlyft ge fantastiska resultat.
 
 
På Carovivakliniken använder jag ofta trådlyft i samband med fettsugning av halsen i narkos. Då kan jag med fettsugningsteknik lossa huden på halsen så att den bättre kan flyttas till ett gynnsamt läge. Trådarna håller halshuden i läge tills den läkt fast och resultatet blir då permanent.
 
När trådlyft görs på vakna kunder på konsultationsrummet är lyfteffekten mer begränsad och kan inte jämföras med ett kirurgiskt facelift. Ingreppet gör sig allra bäst som en del i olika kombinationer av behandlingar. Jag kombinerar gärna trådlyft med belkyra, botox och filler för att skapa synergier som ger mycket fina resultat. Det är viktigt att tänka på att dessa kombinationer aldrig är en likvärdig ersättning för ett kirurgiskt ansiktslyft där överskottshud skärs bort.

Mer om trådarna som används vid trådlyft

Studier visar att de sträckkrafter som uppstår kring de små släta trådarna stimulerar kollagensyntesen vilket är positivt. I praktiken tycker jag att en ännu viktigare effekt är att trådar lagda i vissa mönster under huden gör hudområdet stabilare och fastare.
De trådar som har hullingar (barbed, barbed star) står för själva lyfteffekten. Trådarna skiljer sig i grunden inte från välbeprövade kirurgiska resorberbara suturer, utan bryts med tiden ned och försvinner.
 
 
Vid kirurgi används ofta trådar som bryts ned fort (s k ”stygn som inte behöver tas”). Dessa ger mer inflammation och därmed irritation i vävnaden än icke-resorberbara trådar (trådar som inte bryts ned, Marinas anmärkning) . Det saknar praktisk betydelse vid till exempel bröstförstoring, men vid till exempel ögonlocksplastik spelar det roll och då använder jag alltid trådar som inte bryts ned, utan som tas bort. För trådarna som används vid trådlyft har man gjort en avvägning mellan att inte skapa permanenta problem och att inte få för kortvariga resultat.
 
Det är mycket ovanligt att trådarna jag använder (V-Softlift) orsakar irritation. Om trådlyft ger problem handlar det oftast att trådar lagts för ytligt eller på annat felaktigt sätt. En kund som tidigare fått kraftig irritation av suturer skulle jag provbehandla på ett ställe som inte är exponerat innan jag gick vidare med ett fullständigt trådlyft.

Förhållningsregler efter ett trådlyft

Stickhålen är under några timmar en tänkbar inkörsport för bakterier och man bör inte sminka sig tidigare än sex timmar efter ingreppet. Efter det kan man ska leva som vanligt.
 
När man kombinerar trådlyft med olika fettsugningstekniker har man lossat huden som därefter läker fast  i ett bättre läge. Då kan det vara klokt att försöka undvika extrem ansiktsmimik i en månad. Tejpning och ansiktskompressionsplagg kan också vara gynnsamma men om man var ute efter kort återhämtningstid kanske man inte är så sugen på det. De flesta får ändå ett fint resultat.

Vilka risker ser du med att trådlyft ses som en light-/salongsbehandling?

Risken med att behandlare som inte är plastikkirurger utför trådlyft är att det görs på kunder som det inte passar för och på fel sätt samt att man lovar mer än man kan hålla. Om man bara kan erbjuda trådlyft och injektionsbehandlingar, finns en risk att man säger att alla problem kan lösas med dessa tjänster vilket inte är sant.

Vad händer om man använder för få trådar, eller lägger dem fel?

Om man lägger för få trådar är det inte farligt, men det ger heller inte något optimalt resultat och man får sannolikt en missnöjd kund. Om man lägger trådarna för ytligt syns de som fula linjer och ibland har jag sett vad som liknar strypmärken på halsen på personer som konsulterar mig efter trådlyft som gjorts någon annanstans. Jag tycker att om priset är misstänkt lågt, ska man tänka att något prioriterats bort. Vad har man skurit ner på: Kompetensen? Teknologin? Uppföljningen? Något måste det vara.
 
******
Tack för att ni ville diskutera plastikkirurgi och trådlyft. Plastikoperationsforum är och har under många år varit en viktig kunskapskälla för mina kunder. Jag är därför tacksam över att få vara med och bidra här.
 

 
 
Vänligen
Dr Andreas Lindahl
MD, PhD
Specialist i Plastikkirurgi
Fellowshiptrained inom estetisk plastikkirurgi
Grundare av Carovivakliniken
  

 
 

 

Annons
Annons
Annons