Annons

Du som förstorat och samtidigt lyft brösten för minst sex månader sen, har du fått tillbaka känseln i brösten?

Min känsel är t o m bättre
14% (20 votes)
Min känsel är opåverkad
17% (24 votes)
Min känsel är något nedsatt, men inte så det stör
41% (57 votes)
Min känsel är påtagligt sämre
16% (22 votes)
Jag känner nästan ingenting alls
12% (16 votes)
Total votes: 139

----
Många oroar sig för hur ett ingrepp kan påverka nerver och känsel. Vi vill försöka ta reda på hur ni upplever det, så vi kan få en samlad bild. Delge oss gärna hur det blivit för dig, det är anonymt!
Men vi vill inte att man svarar om det inte gått ett halvår efter ingreppet, för att undvika att få svar som skulle ha ändrats med tiden.
Tack för ditt bidrag till vår samlade kunskap!

Annons
Annons
Annons