Annons

Polyuretanbelagda implantat

Polyuretanbelagda implantat kallas ibland PU-implantat. De har egentligen samma typ av innehåll som andra silikonimplantat, men ytan har belagts med ett millimetertjockt lager av porös polyuretan, ett material som uppges ge lägre frekvens av kapselkontraktur.  Så många olika siffror figurerar, att det är svårt att avgöra vilka som är mest korrekta, men åtminstone en halvering av kapselkontraktur räknar de flesta med. De första försöken med texturerade silkonytor uppges ha varit ett försök att härma och uppnå polyuretanets fördelar, när detta dragits tillbaka efter att inte ha bedömts hälsosäkert. Dessa frågetecken tycks nu vara borta, då FDA godkänt sådana implantat, och silikon har helt enkelt fel struktur för att göra vad polyuretanet gör.
 
Man kan ha i åtanke att kroppen alltid bildar en kapsel runt främmande föremål, men det är först då den drar ihop sig och blir alltför trång som det klassas som en komplikation. Den kan dessutom ta flera år på sig att uppnå sin högsta ”stramhet”. Men även innan den blivit mycket stram kan den ju ge en upplevelse av ett fastare bröst än man räknade med.
 
Minskningen av kapselproblemen beror på att kroppen läker annorlunda runt polyuretanet än runt det konventionella silikonet, och det gör också att implantaten växer fast nästan omgående, och helt inom ett par månader (under denna tid kan brösten dock kännas lite hårdare). Polyuretanytan är så beskaffad att kroppens egna kollagenfibrer fäster i och genom dess porösa struktur, men utan att nå varandra i den omfattning som skulle behövas för att dras ihop och orsaka en kapselkontraktur. Implantatens ytbeläggning blir på så sätt en del av kapseln så om man tar ut implantatet, lossnar polyuretanet från silikonet och blir kvar i kapseln. Traditionell texturerad yta drar däremot med sig små rester av vävnad när man tar ut implantaten, som förblir intakta.
 
Tillverkaren Silimed lämnar kapselgaranti på sina polyuretanimplantat , och på de anatomiska också rotationsgaranti. Även risken att implantaten med tiden sjunker ur sitt tänkta läge minskar, och tanken är att de ska sättas in där de sedan ska sitta redan under operationen, vilket ger en bättre förutsägbarhet av resultatet.
Bröstproteser med polyuretanyta är inte speciellt mycket dyrare än andra proteser, utan oftast är det klinikens avtal (eller saknade avtal) med tillverkarna som avgör vad ett visst implantat kostar dig som patient.
 
Baksidan med bröstimplantat med polyuretanyta är att vissa anser att de ger en ökad risk för synliga kanter och veckbildning, s k rippling, d v s att man kan se implantatens ytkonturer genom huden. Läs mer om detta fenomen under menyn Av Intresse – Komplikationer Vid Bröstförstoring.
Man väljer därför ibland konventionella silikonimplantat trots att kliniken erbjuder bådadera, särskilt om risken för rippling är uppenbar, och skulle patienten då drabbas av kapselkontraktur,  har man kvar möjligheten att välja polyuretanimplantat. (källa: Fornebuklinikkens hemsida)  Å andra sidan finns det de som hävdar att det tvärtom är mindre risk för rippling. (källor: Polarklinikens hemsida, Silimed)
En tänkbar förklaring till denna motsägelse är att man undviker vanlig rippling - att implantatets yta veckas – genom att ytan sitter väl fäst mot den egna vävnaden och därigenom hålls slät, men å andra sidan kan just detta fäste ge s k traction rippling, d v s att när implantaten böljar, sjunker in på någon punkt  eller på annat sätt påverkas av tyngdlagen, drar de i den ovanliggande vävnaden.  
 
Dessutom kan patienten uppleva en intensiv klåda/utslag på brösten ungefär under andra veckan efter kirurgin. Detta kan behandlas med antihistamin. (Källa: Dr Daniel Fleming, Cosmetic Surgery Institute of Australia)
Annons
Annons
Annons