Annons

Bröstrekonstruktion - Intervju med Dr. Maximilian Otte, Akademikliniken

Enligt en siffra från Cancerfonden är risken att insjukna i bröstcancer före 75 års ålder så hög som 9,3%. Man har också identifierat ärftliga genmutationer som gör att vissa kvinnor löper så hög risk att få bröstcancer att många väljer att ta bort bröstvävnaden (s k mastektomi) i förebyggande syfte, och det är naturligtvis ingen enkelt val. Men även vid rent estetiska ingrepp är nekros, d v s vävnadsdöd, en förekommande komplikation och ett bröst kan förlora ganska mycket vävnad även på detta sätt, om det vill sig illa.
Att bli av med ett det ena eller t o m båda brösten, eller stora delar av dem, upplevs ofta som en stympning och det kan också kännas som att kvinnligheten får sig en knäck. Förhållandet till den egna kroppen och bröstkorgen kan bli komplicerat.Att få tillbaka ett utseende som man trivs i kan vara en viktig del av vägen tillbaka till välmående och hälsa.
Plastikkirurg Maximilian Otte gör inte bara vanliga estetiska bröstoperationer utan har även gjort flera hundra bröstrekonstruktioner, d v s återskapat bröst som man förlorat. Detta var något vi gärna ville veta lite mer om för de medlemmars skull som antingen redan drabbats av detta eller som vet att de bär på den s k bröstcancergenen och jag (Marina) hade turen att få göra en intervju med Maximilian.
 

 • Vilka metoder använder du dig av och vad avgör vilken metod som lämpar sig bäst för en kandidat?
-Det beror helt och hållet på patientens förutsättningar. Finns det kvar en hudkostym, t ex? Är vävnaden mycket skör efter strålning? Hur mycket kroppseget fett har man och hur stort bröst ska återskapas? Om man t ex har tagit bort bröstvävnad i förebyggande syfte, för att man vet att man bär på den s k bröstcancergenen (s k BRCA1 eller BRCA2-mutationer), så är ju vävnaden som är kvar helt frisk och då kan man absolut använda implantat, ev med samtidig transplantation av fett.
 
Om man bara har tagit bort en del av bröstet, för att man upptäckt en tumör på ett tidigt stadium, kan man transplantera kroppseget fett räcka för att kompensera den mindre volymförlusten.
 
Men när det fattas både bröstvävnad och hud, tycker jag den bästa metoden är att ersätta bröst med kroppsegen vävnad från magen, med en så kallad DIEP-lambå. (Förkortningen betyder Deep Inferior Epigastric Perforator, lambå betyder ett stycke kroppsvävnad, i det här fallet fett).

 

 • Måste alltid bröstets hud också tas bort samtidigt med den inre vävnaden vid en canceroperation, eller kan man återanvända bröstets hud?
- Beroende på vilken typ av cancer det är och hur aggressiv kan det förekomma att man måste ta bort både brösten och bröstkörtlarna helt. Om man gör en mastektomi i förebyggande syfte kan man behålla huden. Då behåller man även hela hudkostymen och ett lager fettvävnad under huden.

När det gäller bröstvårtan kan man behålla den i samband med en profylaktisk (förebyggande) mastektomi, men i samband med en mastektomi på grund av cancer görs det en individuell bedömning mellan behandlande onkolog och kirurgen i samråd med patienten.

 

Bröstrekonstruktion med DIEP-lambå

 • Kan du förklara vad ingreppet innebär?
Det är en så kallad mikrokirurgisk bröstrekonstruktion, som ett litet konsthantverk, där man tar en ellips av hud och underhudsfett från nedre delen av buken, ungefär som vid en bukplastik, och använder den för att bygga upp ett nytt, kroppseget bröst. Den mikrokirurgiska delen består av att man kopplar ihop vävnadens blodkärl med blodkärl framför hjärtat för att säkerställa att de nya brösten får bra blodförsörjning.

 


Bröstrekonstruktion med DIEP-lambå, M Otte

 • Denna metod används ju i princip bara för rekonstruktion efter bröstförlust. Beror det på att det är en längre (och därmed mycket dyrare) operation, på ärren eller på något annat?
- Det är alldeles för komplext för att vara motiverat i en rent estetisk bröstförstoring. Två bröst kan ju innebära i bästa fall sex till åtta timmar operation, vilket är en omotiverad risk när implantat eller fettransplantation kan ge ett gott resultat. Är vävnaden strålningsskadad kan tiden dessutom dubbleras, men då är det ju åtminstone oftast bara ett bröst som ska rekonstrueras. Dessutom kräver eftervården en helt annan insats.
 
 • Var hamnar, och hur stora blir, de ärr man får på magen resp bröstet?
-Huvudsyftet är ju att återskapa bröstet. Ärret på magen ser ut som efter en bukplastik, dvs ett vågrätt ärr längst ner på magen, och det blir inga ”tomrum” kvar där man tagit lambån. Ärren på brösten avgörs av hur mycket hud man hade kvar efter mastektomin och vilken storlek av bröst man återskapar, det vill säga att det är helt individuellt.

 

 • När det finns tillräcklig hud på bröstet, ”skalar” man då av huden från lambån, innan man lägger den under brösthuden?
  -I ett sådant fall passar man in DIEP lambån i brösten och använder bara den hud man behöver, resterande hud kan man ta bort och fortfarande använda fettvävnaden under huden för volym.

 

 •  Försöker man alltid återskapa ett bröst som ser ut som det friska bröstet, eller går man ibland en medelväg och t ex lyfter det friska bröstet?
- Första operationen rör bara det cancerdrabbade bröstet. Operationen blir minst tre-fyra timmar lång och man vill se det slutliga resultatet, innan man går vidare med det friska bröstet tre till sex månader senare. Under denna tid förändras det rekonstruerade bröstet och sjunker ner en aning.

I de flesta fall kan man t ex lyfta eller förminska det friska bröstet efter tre till sex månader för att få symmetri. Huvudfokus vid rekonstruktion efter cancer ligger dock inte på absolut perfektion utan på att ge ett fint, symmetriskt och naturligt resultat och att kvinnan ska slippa den smärta som ofta kvarstår i ömma vävnader efter strålningen. Förvisso har stråltekniken förbättrats mycket de senaste tjugo åren, men ibland går man ändå hårt fram för att få bukt med cancern och ibland har kvinnan bestående smärtor ända ner i revbenen. Den transplanterade, friska fettvävnaden innehåller stamceller och tillväxtfaktorer som hjälper och förbättrar den skadade vävnaden och motverkar dessa bestående smärtor.

Min upplevelse är också att de flesta kvinnorna inte heller är ute efter perfektion eller oproportionerligt stora bröst utan främst vill känna sig hela och kvinnliga igen.

 

 • Är det möjligt att använda den här metoden även för att konstruera bröst av kroppsegen vävnad hos transpersoner som inte haft bröst tidigare?
  Teoretiskt är det möjligt, men i praktiken är det ingen bra idé, då komplexiteten och risken för komplikationer är omotiverat höga. Bäst blir det med implantat och eventuellt transplantation av eget fett. Expanderimplantat kan behöva användas under en period före ingreppet först för att skapa plats för de önskade implantaten. Det är en beprövad metod för kroppsskulptering efter könsbyte, något jag utför regelbundet.
   
 • Hur vanliga är komplikationer i samband med DIEP-lambå?
  -Speciellt efter strålbehandling kan både blodkärl och övrig vävnad ha blivit väldigt sköra, så man måste ha bra träning och ett  bra team. Hittills har jag gjort runt trehundra rekonstruktioner med DIEP-lambåer. Vad gäller komplikationer så som blodpropp i de små blodkärlen som resulterar i en förlust eller delförlust av det nya rekonstruerade bröstet, ligger risken på cirka 2-3 %. Det är viktigt upptäcka proppen snabbt för att rädda vävnaden, och därför stannar patienten på kliniken i 4-5 dagar, så att man kan hålla uppsikt över blodförsörjning med så kallad doppler-undersökning varje timme. (Doppler = ultraljud speciellt anpassat för att se rörelse, t ex just blodflöde). Misstänker man en propp, måste man ta in patienten för operation igen och titta på de påverkade blodkärlen under mikroskop. Kan man inte åtgärda proppen snabbt, riskerar man nämligen att hela DIEP-lambån dör (s k nekros). I de fåtal fall då rekonstruktion med DIEP-lambå inte lyckas kan man använda alternativa rekonstruktionsmetoder, till exempel så kallad latissimus-lambå, dvs en del av den breda ryggmuskeln samt en del av huden. Oftast behöver de kombineras med ett implantat eftersom det kan saknas volym..
   
 • Vad får patienten för förhållningsregler efter en bröstrekonstruktion med DIEP-lambå?
  - Efter de första fyra-fem kritiska dagarna med konstant övervakning ska man försöka komma igång och röra på sig normalt. Oftast kan man återgå till jobbet efter två-tre veckor och efter sex till åtta veckor kan man återuppta all sin vanliga aktivitet inkl träning.
   
 • Kan ingreppet göras direkt i samband med att man tar bort den egna bröstvävnaden?
  -Beroende på vilken typ av cancer det rör sig om och om det behövs eventuell strålning gör man det i majoriteten av fallen i två steg; först tar man bort cancern och försäkrar sig om att den är borta och i en andra operation rekonstruerar man brösten.
   
 • Är det någon risk att även DIEP-vävnaden drabbas av cancer i framtiden?
  -I princip inte, då det inte längre är bröstvävnad. När den ursprungliga cancern är borta, löper man inte större risk för cancer i den nya vävnaden än någon annanstans i kroppen.

 

 • Bröstrekonstruktion med fettransplantation då, när är det ett alternativ?
  Fettransplantation går ju ut på att man fettsuger patienten på ett för fettet skonsamt sätt och tillvaratar det renade fettet för injicering på annat ställe i kroppen, i smala ”gångar” i den mottagande vävnaden. Här får man alltså inte med sig några blodkärl utan det blir den mottagande vävnaden som sedan ska försörja fettet med syre och näring. Kroppseget fett är faktiskt plastikkirurgens guld. Men fettransplantation är mindre pålitligt, ibland behövs det flera ingrepp för att få den volym man önskar.

 

Jag brukar ta till en liknelse med ett tomatland: om jag har ett litet tomatland , och försöker plantera fler tomater än vad jorden och vattnet räcker till, så kommer inte alla tomaterna att överleva och växa. Man får ha realistiska förväntningar på resultatet utifrån utgångsläget.
Om man ska använda detta som enda rekonstruktionsmetod, får man vara beredd på fyra-fem operationstillfällen och om man inte har gott om fett att ta av, behöver man ”äta upp sig” lite emellan, så det finns fett att skörda. Det är en lång och krävande process, eftersom man också ska ha kompressionsplagg på det skördade området 8-12 veckor efter varje operation, och som cancerpatient kan man ju vilja lägga allt som rör cancern bakom sig så snart som möjligt och gå vidare.
Med en DIEP-lambå överlever ju hela vävnaden i den första operationen, förutsatt att man lyckas väl med att koppla ihop blodkärlen med de befintliga kärlen i brösten. Skulle man sedan vilja, finns det möjlighet att komplettera vid ett senare tillfälle med finjusterande fettransplantation för att t ex göra klyftan smalare eller på annat sätt förbättra formen.
 

Bröstrekonstruktion med bröstimplantat

 • Hur vanligt är det att det går bra att lägga in implantat som enda rekonstruktionsmetod, med gott resultat?
– Det är väldigt individuellt. Om vävnaden inte är strålskadad och det finns hudkostym går det bra, oftast funkar det att drapera kvarvarande egen bröstvävnad fint runt implantatet, men man får förstås se hur det andra bröstet ser ut också, så det blir en bra helhet, och inte minst måste man fråga vad patienten vill ha.

Jag siktar alltid på att resultatet ska bli proportionerligt och passa kroppen och individen. Mina patienter är faktiskt i alla åldrar från arton till åttio år, men majoriteten är kvinnor runt 28-60. Just vid bröstrekonstruktioner efter cancer brukar de vara fyrtio till sextio år, men jag gör också ganska mycket sekundära (korrigerande) bröstoperationer, där man inte haft cancer utan komplikationer och oönskade resultat vid bröstförstoringar.
 

Rekonstruktion av bröstvårtan eller vårtgården (efter cancer eller nekros)

 • Vilka metoder används idag för att skapa en ”ny” bröstvårta eller vårtgård?
Om man har förlorat bröstvårtan, kan själva vårtgården tatueras. Det kan bli så bra att man nästan inte ser skillnaden. Bröstvårtan kan bygga upp med lokal lambå, där man skär mönster i huden och syr ihop till en bröstvårta som senare tatueras.
 

Rekonstruktion av bröstvårta, Maximilian Otte
Rekonstruerad bröstvårta, M Otte

Om en bröstvårta dör ihop med ett primärt ingrepp (alltså första  gången personen opereras) är det dålig planering, det ska inte  behöva hända. Man kan också korta ner en bröstvårta som blivit  oönskat lång av t ex amning. Det ska inte behöva äventyra  känseln heller. Jag har en metod som kan korta ner bröstvårtan  utan att korta nerverna. Kvinnorna brukar även kunna amma  efteråt. 
 • Arbetar du uteslutande i privat regi eller finns möjlighet att få hjälp av dig via Regionen?
-I Sverige jobbar jag enbart privat. I Tyskland arbetade jag på en plastikkirurgisk avdelning på ett sjukhus i Düsseldorf tillsammans med Professor Andrée, som gör flest mikrokirurgiska bröstrekonstruktioner i Europa.Där var vi ett team med cancerkirurgin, onkolog, gynekolog och plastikkirurg som redan från början diskuterade hur vi bäst skulle hjälpa en patient som diagnosticerats med cancer, från första behandling till bröstrekonstruktion. Även idag kommer patienter till mig privat innan deras cancerbehandling inletts, för att diskutera möjliga rekonstruktioner efter cancerborttagning.
 


Plastikkirurg Dr. Maximilian Otte

 

Detta var en intervju med 
Dr Maximilian Otte
Specialist i Plastikkirurgi
Verksam vid Akademikliniken

 

****

 

****

Annons

Bröstrekonstruktion - Intervju med Dr. Maximilian Otte, Akademikliniken

Enligt en siffra från Cancerfonden är risken att insjukna i bröstcancer före 75 års ålder så hög som 9,3%. Man har också identifierat ärftliga genmutationer som gör att vissa kvinnor löper så hög risk att få bröstcancer att många väljer att ta bort bröstvävnaden (s k mastektomi) i förebyggande syfte, och det är...

Intervju med Medical Finance om finansiering

En vanlig frågeställning när man överväger ett ingrepp rör kostnaden. Om man funderar på ett lån för att slippa vänta, bör man veta hur det fungerar. POF har fått en intervju med Medical Finance, som specialiserat sig på just lån för medicinska och skönhetsrelaterade ingrepp. Här får vi svar på sådant man kan vilja...

Trådlyft – intervju med Dr Andreas Lindahl, Carovivakliniken

Det ganska nya fenomenet trådlyft är något av en bubblare inom skönhetsingrepp, som det ofta beskrivs i alltför generella och vaga ordalag för min smak. Jag fick möjligheten att djuploda lite i frågan med hjälp av plastikkirurg Andreas Lindahl på Carovivakliniken och hoppas att våra läsare ska ha intresse av intervjun...

Näsplastik - Intervju med Fredrik Gewalli, APS

Jag hade förmånen att få intervjua Fredrik Gewalli (specialist i plastikkirurgi, ordförande i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi och ägare till Artistic Plastic Surgery/APS-kliniken i Göteborg) om just näsplastik, eftersom detta är både ett hett ämne på POF och Fredriks ”favoritkirurgi”.
Jag hade samlat på...

Sjukskrivning vid plastikoperation?

En vanlig fråga när man planerar en skönhetsoperation är om man får vara sjukskriven under konvalescensen. Ofta har man ju sparat allt man kunnat för att ha råd med operationen, och att vara utan lön några veckor kan då bli väldigt kännbart.
Samtidigt är det ju nästan alltid självvalt och frivilligt, och vissa...

Hjälp mig att välja: placering

”Hjälp mig att välja!” är ett vanligt önskemål hos tjejer som bestämt sig för att genomgå en bröstförstoring. Men för att fråga rätt, måste man också vara på det klara med vilket resultat man strävar efter. Annars får man ju svar efter andras smak och prioriteringar.
Det finns flera val att göra. Dina individuella...

Hjälp mig att välja: implantat

”Hjälp mig att välja!” är ett vanligt önskemål hos tjejer som bestämt sig för att genomgå en bröstförstoring. Men för att fråga  på rätt sätt, måste man också vara på det klara med vilket resultat man strävar efter. Annars får man ju svar efter andras smak och prioriteringar.
Det finns flera val att göra. Dina...

Starkare skydd behövs vid estetisk behandling

Sverige är förmodligen ett av världens mest genomreglerade länder. Inom ett område råder dock närmast »vilda västern«. Det handlar om verksamhet som bedrivs utanför den offentligfinansierade vården och som omfattar estetiska behandlingar. 
Oberoende av finansieringsform spelar det  stor roll att behandlingar görs...

Polyuretanbelagda implantat

Polyuretanbelagda implantat kallas ibland PU-implantat. De har egentligen samma typ av innehåll som andra silikonimplantat, men ytan har belagts med ett millimetertjockt lager av porös polyuretan, ett material som uppges ge lägre frekvens av kapselkontraktur.  Så många olika siffror figurerar, att det är svårt att...
Annons
Annons